НАЧАЛО    I    ЗА НАС    I    НОВИНИ    I    СТРУКТУРА    I    УПРАВЛЕНИЕ    I    КОНТАКТИ    

 

 

   Членство в СЕБ

 В Съюза на енергетиците в България членуват двадесет и четири секции.

 

Синдикална секция

 

Синдикална секция на СЕБ се учредява от не по-малко от петима работници и служители, работещи в едно предприятие, които са запознати и приемат устава на организацията. Те изпращат до Управителния съвет на СЕБ два документа:

 

Индивидуален член

 

Индивидуален член на секцията може да бъде всяко физическо лице, което приема Устава на СЕБ и не е член на друга синдикална организация. Членовете на секцията се приемат от управителния съвет на секцията въз основа на подадено писмено заявление, в което изрично е декларирано приемането на Устава.

УСТАВ НА СЕБ

    СЕКЦИИ НА СЪЮЗ НА

    ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, София
2. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Благоевград
3. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Плевен
4. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Разлог
5. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Враца
6. „ЧЕЗ България” ЕАД, Плевен
7. „ЧЕЗ България” ЕАД, Благоевград
8. „ЕВН България Електроразпределение” АД, Пловдив център
9. „Е.ОН България” ЕАД, Варна
10. „Е.ОН България Мрежи” АД, Варна
11. „Е.ОН България Мрежи” АД, Габрово
12. „Е.ОН България Продажби” АД, Варна
15. ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора
16. ЕСО ЕАД, МЕПР Сливен
17. ЕСО ЕАД, МЕР София област
18. ЕСО ЕАД, МЕПР Кюстендил
19. ЕСО ЕАД, МЕР Русе
20. АЕЦ Козлодуй ЕАД
21. „Топлофикация Русе” ЕАД
22. „Топлофикация София” ЕАД, ТР София изток
24. „Топлофикация Перник” ЕАД
 

 Copyright © 2013 Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group