Добре дошли в страницата на СЕБ

Сдружението

Нашата синдикална организация се нарича Съюз на енергетиците в България.Ние сме енергетици. Имаме общи професионални интереси. Имаме право на самостоятелно и доброволно сдружаване в синдикална организация, гарантирано от Конвенция 87 на МОТ. Нашите ценности са свободен избор и синдикална солидарност, взаимно сътрудничество и толерантност.

 

Началото

На 10 март 1990 г. 63 пълномощници на 4156 работници и служители в енергетиката учредиха Съюза на енергетиците в България и приеха своя Устав.

Тридесет години СЕБ представлява и успешно защитава синдикалните права и интереси на своите членове.

 

Последни новини

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 Copyright © 2020 www.seb-bg.com Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group