НАЧАЛО    I    ЗА НАС    I    НОВИНИ    I    СТРУКТУРА    I    УПРАВЛЕНИЕ    I    КОНТАКТИ    

 

 

   За нас

 Съюзът на енергетиците в България e национална синдикална организация, регистрирана по фирмено дело No 17144/1993 год. по описа на Софийски градски съд., съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Ние имаме история

 

На 12 януари 1993 г. СЕБ участва в учредяването на Общност на свободните синдикални организации в България / ОССОБ/. Решение на Софийски градски съд от 22.07.1993 г.

На 16 февруари 1995 г. С решение № 82 на Министерски съвет ОССОБ е призната за представителна на национално равнище.

На 3 октомври 1996 г. СЕБ е учредител на Обединение за национални, синдикални и граждански действия „Промяна”. Подписано е споразумение за общи действия срещу правителството на Жан Виденов и за предизвикване на предсрочни парламентарни избори.

На 20 април 1997 г. СЕБ участва в учредяването на Обединение „Промяна”.

На 27 юни 1997 г. СЕБ е приет за член на Съюза на синдикатите в Обединение „Промяна”.

На 26 ноември 2004 г. с Решение № 928 Министерски съвет признава Съюза на синдикатите в Обединение „Промяна” за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище.

На 2 ноември 2005 г. СЕБ напусна Съюз на синдикатите в Обединение „Промяна”.

 

Ние сме независими и свободни.

 

Съюза на енергетиците в България не членува в КНСБ и КТ Подкрепа.

 

Ние сме уважавани партньори в социалния диалог.

 

На 31.08.2009 г. синдикалната организация на СЕБ в „Топлофикация София” ЕАД подписа Колективен трудов договор.

На 27.01.2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „Топлофикация Перник” ЕАД подписа Колективен трудов договор.

На 1.03.2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД подписа Колективен трудов договор.

На 10.03. 2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „Топлофикация Русе „ ЕАД подписа Колективен трудов договор.

На 28.04.2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „ЕВН България Електроразпределение” АД подписа Колективен трудов договор.

На 28.04.2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „ЕВН България Електроснабдяване” АД подписа Колективен трудов договор.

 

Ние имаме финансова самостоятелност

 

СЕБ набира средствата си от членски внос и не ползва имущество на бившите казионни профсъюзи.

Решение №1 на СГС от 28.01.1994 г.

СЕБ е вписан в регистъра на организациите с нестопанска цел

 

 

Решение №2 на СГС от 14.12 1994 г.

Председател – Георги Стоилов

 

 

Решение №3 на СГС от 13.11.1995 г.

Председател – Владимир Бенев

 

 

Решение № 4 на СГС от 24.03.1999 г.

Председател – Владимир Бенев

 

 

Решение № 5 на СГС от 18.07.2001 г.

Председател – Мирослав Гърненков.

 

 

Решение № 6 на СГС от 9.01.2002 г.

Вписва промените в Устава

 

 

Решение № 7 на СГС от 14.07.2003 г.

Вписва нов Управителен съвет

 

 

Решение № 8 на СГС от 09.09.2005 г.

Изменение и допълнение на Устава.
Председател – Мирослав Гърненков

 

 

Решение № 9 на СГС от 25-27.09.2008 г.

Председател – Мирослав Гърненков

 

 

Решение № 10 на СГС от 02.12.2010 г.

Председател – Николай Драгомиров

 

Решение № 12 на СГС от 24.07.2014 г.

Нов Управителен съвет

 

 Copyright © 2013 Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group