Върховен административен съд

На 29.07.2019 г. е направено разпореждане от председателя на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков, за образуване на тълкувателно дело за приемане на тълкувателно решение от общото събрание на колегиите на Върховния административен съд относно приемане на...

Благотворителна кампания „Заедно за Цвети#Любов”

С решение на Националната конференция Съюзът на енергетиците в България участва в благотворителната кампания за набиране на средства за лечението на Цветомир Красимиров Чалъков. Детето е на пет години с диагноза тумор в надбъбречната жлеза.Предстои дълъг период на...

Решение N 6986 от 29.05.2018 г. на ВАС срещу дружествата на ЕВН

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на 07.03.2018 г. в състав:Председател: Донка Чакърова и Членове:Илиана Славовска и Емил Димитров отхвърли Касационната жалба на седем синдикални организации на КНСБ в „ЕВН...