„Топлофикация Русе“ ЕАД

На 13 май 2020 г. в „Топлофикация Русе“ ЕАД се подписа нов Колективен трудов договор. Председателят на синдикалната организация на СЕБ г-жа Снежана Тодорова, заедно с колегите от КНСБ и КТ „Подкрепа“ участваха в...