Върховен административен съд

На 29.07.2019 г. е направено разпореждане от председателя на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков, за образуване на тълкувателно дело за приемане на тълкувателно решение от общото събрание на колегиите на Върховния административен съд относно приемане на...