Заседание на ВАС

Пето отделение по повод Касационната жалба на КНСБ по дело №10900 срещу присъединителната вноска в КТД в „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН...