Решение на Върховен административен съд по касационна жалба на НФЕ КНСБ и НСФЕБ КНСБ

С Решение №9184 Върховният административен съд отмени Решение № 106 от 07.01.2016 г. на Административен съд София и Решение N300 от 01.09.2015 г. на Комисията за защита от дискриминация по делото срещу присъединителните вноски в Браншовия колективен трудов...