Решение №3201 на Върховен административен съд по касационна жалба на работнички от „Топлофикация Перник” АД

„Дружеството в качеството на работодател е третирало по различен начин част от своите служителии и то въз основа на защитим признак по чл.4, ал.1 от Закона.Фактите по делото установяват по безспорен начин, че работници, които не са отговаряли на изискванията за...