Нов КТД в „Енерго-ПРО мрежи” АД и „Енерго-ПРО” ЕАД

След дълги преговори бяха подписани Колективни трудови договори в дружествата на Енерго-ПРО. Присъединяването към КТД на работници и служители, които не членуват в синдикатите, страна по КТД става само с писмено...