Нов КТД в „Топлофикация София” ЕАД

След избор на проект за нов колективен трудов договор на събрание на пълномощниците, синдикалните организации на СЕБ и КТ Подкрепа бяха отстранени от колективното трудово договаряне и не подписаха...