Решение на Административен съд – София град по жалба на КНСБ и КТ Подкрепа във връзка с присъединителната вноска в КТД

Съдът „установява безспорно, че е налице пряка дискриминация по смисъла на чл. 4,ал.2 във връзка с §1, т.7 от от ДР на ЗЗД, извършена от всички страни, участвали в сключването на КТД за периода 2014 – 2015 г., подписани на 19.12.2013 г. съответно с „ЕВН България...