Решение № 106 от 07.01.2016 г. на Административен съд София-град по повод жалба на КНСБ и ББКЕ във връзка с присъединителна вноска в БКТД .

Съдът установява, че „ чрез разпоредбите на чл. 3, ал. 2 ал.3 и ал.4 от Браншовия колективен договор в сектор „Енергетика“ е нарушен принципа на равно третиране, като с договорените условия за това присъединяване са въведени по-неблагоприятни условия за това...