Решение на Комисия за защита от дискриминация по преписка №238/2014 г. срещу „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН Електроразпределение”ЕАД.

„Приетото в КТД условие за присъединяване – ежемесечна присъединителна вноска в размер, определен с КТД в съответното дружество като процент от нетното им месечно възнаграждение през целия период на действие на съответния КТД в дружеството Е...