Решение №6612 от 30.10.2015 г.на Административен съд – София-град за отмяна решение на КЗД

Работничките от Топлофикация Перник, членове на СЕБ „са били третирани по-неблагоприятно в сравнение с други лица при сравними сходни обстоятелства, по причина именно на защитения признак „образование” и отхвърля решението на Комисията за защита от...