Решение на Комисия за защита от дискриминация

„Установява на основание чл. 65 от ЗЗДискр., чрез разпоредбите на чл.3, ал.2, ал.3, и ал.4 от Браншовият колективен трудов договор, в сектор „Енергетика“, е нарушен принципа на равно третиране, като с договорените условия за присъединяване са...