Нов КТД в дружествата на ЧЕЗ България

Синдикалните организации на Съюза на енергетиците в България участваха в колективното трудово договаряне и подписаха новите КТД-та в „ЧЕЗ Разпределение България”АД, „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ Електро”...