Нов КТД в АЕЦ Козлодуй

Синдикалната организация на СЕБ участва колективното трудово договаряне и подписва КТД. Присъединяването към това КТД става само с писмено заявление. Синдикалната организация на СЕБ участва колективното трудово договаряне и подписва КТД. Присъединяването към това КТД...

Първо заседание в Комисия за защита от дискриминация

Днес в заседателната зала на КЗД се проведе първото открито заседание по Жалба на Съюза на енергетиците в България срещу ЕВН България Електроразпределение ЕАД е ЕВН България Електроснабдяване ЕАД. Изненадани бяхме от присъствието на представители на КНСБ и КТ...