Жалба до Комисията за защита от дискриминация

Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров внесе Жалба срещу Българската браншова камара на енергетиците, представител на работодателите в бранш „Енергетика“. Дискриминацията е осъществена чрез договаряне в БКТД на клаузи, по силата на които индивидуалното...