Заседание на Управителния съвет на СЕБ

Проведе се редовно заседание на Управителния съвет на СЕБ, на което се взеха две важни решения: 1. СЕБ да внесе Жалба до Комисията за защита от дискриминация срещу присъединителната вноска в Браншов колективен трудов договор. 2. На основание чл. 16, ал.1 от Устава на...

Отказ на Работодателя в дружествата на ЕВН България

Днес членовете на СЕБ в дружествата на ЕВН получиха отказ от работодателя за индивидуално договаряне по реда на чл. 66 от КТ. В писмото са посочени следните мотиви: „Корпоративната политика и култура в ЕVN AG, включително в дружествата на концерна в България, споделя...

КТД в ЕОИИТ ЕАД

Председателят на синдикалната организация на СЕБ г-н Мирослав Гърненков подписа КТД в новосъздаденото дружество“Енергиен оператор по измерване и информационни технологии“ ЕАД. Договорът е със срок на действие две...

Преговори за КТД в ЕОИИТ ЕАД

Председателят на синдикалната организация на СЕБ в „Енергиен оператор по измерване и информационни технологии“ ЕАД г-н Мирослав Гърненков подготви проект за КТД и участва на...