Нов Колективен трудов договор в НЕК

Съюзът на енергетиците в България и още пет синдикални организации подписаха днес нов Колективен трудов договор в НЕК ЕАД. Колективният трудов договор влиза в сила от 01.01. 2014 г. и е със срок на действие до 31.12.2015...

Нов Колективен трудов договор в дружествата от групата ЕВН България

В трите дружества на ЕВН България днес се подписа Колективен трудов договор. В чл.3(5) е записано: „Като условие за настъпване на присъединяването по ал. 2 към този КТД, съответният работник или служител заплаща ежемесечна присъединителна вноска в размер на 0,7 % от...

Нов КТД в ЕСО

Днес г-н Захари Димитров, председател на синдикална организация на СЕБ участва в преговори за нов КТД в дружеството.

Среща с Работодателя в „Топлофикация София“ ЕАД

Председателят на СЕБ Николай Драгомиров поиска среща с Изп. директор на „Топлофикация София“ ЕАД, във връзка с неправилно отчитане и заплащане на извънредния труд на работници от „Аварийно възстановяване и...

Нов Колективен трудов договор в ЧЕЗ

На 13.12.2013 г. в дружествата на ЧЕЗ България се подписа нов Колективен трудов договор. За синдикалните организации на СЕБ подписи положиха Цветан Петров, председател на СО „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Георги Боздев, председател на СО „ЧЕЗ...