Легитимност на синдикалната организация на СЕБ в ЕОИИТ ЕАД

С писмо вх.№ 26-06-1/ 22.11.2013 г. Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров внесе документи за легитимност на новата синдикална организация на СЕБ в ЕОИИТ ЕАД: – Решение №11 от 02.12.2010 г. на Софийски градски съд; – Удостоверение за Актуално...

Отхвърлено решение на КЗД

Административен съд София град отхвърли решение на Комисия за защита от дискриминация във връзка с неправомерно уволнение на членове на СЕБ в „Топлофикация Перник“ АД. Това е безспорен успех на нашата...