КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ, ЦЕНИ НА ТОКА И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

На 16 юли 2013 година от 10 часа в залата на София-Прес се проведе форум на тема „ Енергийна бедност, цени на тока и права на потребителите”, организиран от Съюз на икономистите в България, Асоциация „Активни потребители” и съорганизатори – Съюз на енергетиците...

Работодател- Синдикати в условия на дълбока икономическа криза. Проблеми и решения. Практики в Европейски и национален план. Корпоративно партньорство.

На 14 – 15 юли 2013 година, по покана на Ръководството на ЧЕЗ, Председателят на СЕБ – Николай Драгомиров взе участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани темите : Синдикатите в условия на дълбока икономическа криза, Корпоративно партньорство и...