Декларация на ръководствата на дружествата и синдикалните организации от Групата ЧЕЗ в Република България

Днес г-н Георги Боздев, председател на синдикална организация на СЕБ в „ЧЕЗ България“ АД и г-н Ангел Зотев, зам. председател на синдикална организация в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, заедно с представители на други синдикални организации...