Проведен Съюзен съвет

На редовно заседание на Съюзния съвет на СЕБ бяха приети отчета за дейността на Съюза и финансовия отчет на синдиката за периода януари – септември 2012 г. Беше взето решение УС на СЕБ да предприеме всички законови стъпки за защита правата на синдикалните членове в...

Предложение на СЕБ за премахване на присъединителните вноски

Днес председателката на СО на СЕБ в ЕВН Център за услуги ЕООД г-жа Стоянка Стефанова внесе предложение до Работодателя за промяна на чл. 3 (5) от проект за КТД 2012. Съюзът на енергетиците в България предлага да отпадне присъединителната вноска, като условие за...

Продължават преговорите за КТД в ЕВН

Днес в гр. Пловдив се проведе среща между представители на Работодателя и синдикалните организации в дружествата на ЕВН България. Г-жа Стоянка Стефанова, председател на СО на СЕБ в ЕВН Център за услуги ЕООД, внесе предложение да отпадне паричната вноска, като условие...

Среща с ръководството на ЕВН България

Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров и г-жа Величка Стаматова – секретар на Съюза се срещнаха с г-н Волфганг Майер от ЕВН България, г-жа Михаела Михайлова –Дьорфлер, Зам. председател на Управителния съвет на ЕВН България Електроснабдяване АД и г-жа Юлия Тенева,...