Споразумение в НЕК ЕАД

Синдикатите в НЕК ЕАД подписаха по предложение на Работодателя, споразумение за установяване на непълно работно време за срок от 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. на работниците и служителите от почивните станции. Причините за установяване на непълно работно време са:...

Среща с Работодателя ЕВН България

Г-жа Стоянка Стефанова, председател на синдикална организация на СЕБ в ЕВН Център за услуги ЕООД, участва на работна среща, по покана на Работодателя. Обсъждана е процедура по започване на преговори за нов Колективен трудов...