Подписан КТД в Топлофикация Перник АД

На 12.09.2012 г. СО на СЕБ в Топлофикация Перник АД подписа КТД заедно с колегите от НПС, след като на събрание на пълномощниците в дружеството беше избран нашия проект. Председателят на СО на НСФЕБ г-н Георги Трохаров и председателят на СО на Федерация Енергетика, КТ...