Провеждане на Съюзен съвет

Председателите на синдикални организации, членовете на Управителния съвет и Контролния съвет участваха в заседание на Съюзния съвет. Проведен бе тренинг на тема „ Мотивация и стрес” с лектор г-жа Анелия...