Нов Колективен трудов договор в дружествата на Е.ОН

Синдикатите в дружествата на Е.ОН се обединиха и подписаха Колективен трудов договор, който ще действа до края на 2012 г. За синдикалните организации на Съюза на енергетиците в България подписи положиха: г-жа Елена Иванова, председател на СО в Е.ОН България ЕАД, г-жа...

Избран проект за нов КТД в „Топлофикация Перник“ АД, внесен от СЕБ и НПС

Днес се проведе събрание на пълномощниците в „Топлофикация Перник“ АД за избор на колективен трудов договор, на основание чл. 51а, ал.3 от Кодекса на труда. По инициатива на работодателя, на основание чл. 6 а от КТ, бяха избрани 54 пълномощници. На...

Избор на пълномощници в „Топлофикация – Перник“ АД

В „Топлофикация – Перник“ АД се провеждат събрания на работниците и служители за избор на пълномощници. На Работодателя са представени два проекта за нов Колективен трудов договор – единият е от синдикалните организации на НСФЕБ, КНСБ и ФЕ КТ...

Нов Колективен трудов договор в НЕК ЕАД

Представители на четири синдиката водиха преговори и подписаха нов Колективен трудов договор в ЕСО ЕАД. Синдикалните организации на Съюза на енергетиците в България се представляваха от председателя на СЕБ – г-н Николай...

Работна среща на синдикатите от дружествата на ЕВН България

В Стара Загора се събраха представители на синдикатите от дружествата на ЕВН България, на която се договориха промените в проекта за Колективен трудов договор. От страна на Съюза на енергетиците в България взеха участие г-жа Стоянка Стефанова и г-н Димитър...