Нова синдикална организация в „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, гр. Пловдив

На 20.01.2012 г. в „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, гр. Пловдив бе учредена синдикална организация на Съюза на енергетиците в България. За председател бе избран г-н Димитър Карнегиев Генов, а за секретар-касиер Дияна Костадинова Маринова. Новият...

Подаръци за децата в Цариброд и Босилеград

Държавната агенция за българите в чужбина вече традиционно, повече от едно десетилетие, организира Коледни тържества за децата от 1-ви клас и предучилищната възрастова група от детските градини в Димитровград (Цариброд) и Босилеград, Сърбия. Кукленият театър на...

Нова синдикална организация в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, гр. Пловдив

На 16.01.2012 г. в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД , гр. Пловдив бе учредена синдикална организация на Съюза на енергетиците в България. За председател бе избрана г-жа Стоянка Йорданова Стефанова, а за секретар-касиер г-жа Станка Трифонова...