Нов Браншов колективен договор

Българската браншова камара на енергетиците и синдикатите от КНСБ и КТ Подкрепа подписаха нов Браншов колективен договор, който влиза в сила от 01.12.2011 г. и е със срок на действие две...

Нов КТД в „ЧЕЗ България“ ЕАД

Георги Боздев, председател на СО на СЕБ в Благоевград участва в преговорите за нов колективен трудов договор в дружеството. На 12.12.2011 г. представители на синдикатите от СЕБ, КНСБ и КТ Подкрепа и г-н Петър Баран, Гл. оперативен директор, представител на...

Нов председател на СО на СЕБ в МЕР Стара Загора, ЕСО ЕАД

Днес се проведе общо събрание на синдикалната секция на СЕБ в МЕР Стара Загора. Председателят на синдикалната организация г- Бельо Запрянов Стоянов подаде оставка, поради навършване на пенсионна възраст. За председател на СО на СЕБ бе избран г-н Искрен Иванов Искров....

Нов КТД в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Цветан Петров, председател на СО на СЕБ в София и Петър Иванов, председател на СО на СЕБ в Плевен участваха в преговорите за нов колективен трудов договор в дружеството. Работодателят г-н Алеш Дамм, Председател на УС и синдикатите от СЕБ, КНСБ и КТ Подкрепа положиха...