Нов КТД в „Топлофикация София“ ЕАД

В „Топлофикация София“ ЕАД се подписа нов Колективен трудов договор, със срок на действие две години. Председателят на синдикалната организация на СЕБ в ТР София – изток Борис Ахилов участва в...