Споразумение в „Топлофикация София“ ЕАД

Синдикалните организации от СЕБ, НСФЕБ и ФЕ „Подкрепа“ в „Топлофикация София“ ЕАД, подписаха Споразумение за изготвяне и представяне на общ проект за Колективен трудов договор в дружеството. Председателят на синдикалната секция на Съюза на...