Споразумение между синдикати и работодател в „ЧЕЗ България“ ЕАД

Георги Боздев, председател на СО в „ЧЕЗ България“ ЕАД, Благоевград, в качеството си на упълномощен представител на СЕБ взе участие в работна среща, по покана на Изпълнителния директор на „ЧЕЗ България“ ЕАД г-н Петър Баран. Приета беше Програма...

Пресконференция на СЕБ

Днес от 12.00 ч. в Националния пресклуб „София прес“ се проведе пресконференция на Съюза на енергетиците в България /СЕБ/ и Независимата синдикална Федерацията на енергетиците в България /НСФЕБ-КНСБ/ . Тема на събитието беше: „Другото, но истинско...

Представен е проект за КТД в „Топлофикация София“ ЕАД

Събранието на пълномощниците на „Топлофикация София“ ЕАД проведено на 30.06.2011 г. за избор на проект за КТД, избра съвместният проект на синдикалните организации на Съюза на енергетиците в България и НСФЕБ, КНСБ. С писмо К-840/ 06.07.2011 Изп. директор...