СЕБ участаства в обучение

На 14 и 15 септември 2010 г. СЕБ взе участие в обучение на тема „Международни и национални измерения на социалния диалог в ерата на глобализацията”, по покана на Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи към МТСП. Д-р Теодор Дечев, председател на...