Нов Колективен трудов договор в „ЕСО“ ЕАД

На 11.08.2010 г. в Електроенергиен системен оператор ЕАД, дъщерно дружество на НЕК ЕАД беше подписан нов Колективен трудов договор. Отказвайки да участват в изготвянето на общ проект за КТД КНСБ и КТ Подкрепа внесоха два отделни самостоятелни проекта – един от...

Колективен трудов договор в НЕК ЕАД

На 04.08.2010 г. се подписва КТД в НЕК ЕАД. Явното нежелание на федерациите от КНСБ и КТ Подкрепа да бъде изготвен общ проект за КТД, доведе до отстраняване от колективното трудово договаряне на три легитимни синдикални организации в дружеството. ЗА ВРЪЗКА С НАС...