На 08.07.2019 г. в „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги” ЕООД, гр. Варна се учреди нова секция. За председател на синдикалната организация бе избрана г-жа Михаела Недялкова Илиева.