На 30.01.2020г. в „Електроразпределение Юг” ЕАД, гр. Пловдив се учреди нова секция . За председател на синдикалната организация бе избран г-н Минчо Станиславов Велков.